Track record

 • Afgelopen drie jaar c.a 20 deals met een transactiewaarde tussen de 5 en 50 miljoen euro
 • Afgelopen drie jaar c.a 25 herstructureringen, doorstart en pre-packs
 • Afgelopen 12 jaar een effectieve fraudeaanpak ontwikkeld in meer dan 100 faillissementen, zoals:
  • Palm Invest (beleggingsfonds fraude), als advocaat van de curator
  • Quadvlieg Juristen (aanbieder van internationale fiscale structuren)
  • Diverse faillissementen waar veelplegers actief zijn geweest
 • Advies Ministerie van Veiligheid & Justitie over het nieuwe wetgevingsprogramma ‘Herijking faillissementsrecht’
 • Advies Ministerie van Veiligheid & Justitie over het beleid voor een effectieve bestrijding van faillissementsfraude
 • Verwezen wordt naar Projecten en Publicaties op deze website