Rechtsgebiedenregister van advocaten

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staan onderstaande advocaten met volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Mr. W.J.B. van Nielen:
    Insolventierecht (faillissement, Surseance van betaling) en Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid)
  • Mr. S.H. van Erk:
    Insolventierecht (faillissement, Surseance van betaling) en Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid)
  • Mr. G.G. Boeve
    Burgerlijk procesrecht (Beslag- en executierecht); Insolventierecht (faillissement, Surseance van betaling); Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid) en Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht iedere advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.