ItalDax BV

UPDATE FAILLISSEMENT CHATEAU D’AX / ITALDAX

Bij vonnis van 6 november 2018 is door de Rechtbank Midden-Nederland de besloten vennootschap ItalDax B.V. (ook bekend onder de handelsnaam: Chateau d ‘Ax) in staat van faillissement verklaard.
De curator wordt overstelpt met e-mails van klanten. Deze klanten kunnen worden ondergebracht in de onderstaande categorieën waar per categorie duidelijk vermeld wordt tot welk e-mail adres u zich kan wenden. Klanten zullen om die reden vanaf heden worden verwezen naar dit bericht, omdat curator de klant niet op een andere manier van dienst kan zijn. Het verzoek van curator is dan ook niet naar zijn kantoor te bellen of te mailen, omdat wij u niet anders kunnen helpen dan met onderstaande bericht. We hopen op uw begrip en hopen dat u met onderstaande verder kunt.

(Uit)verkoop georganiseerd vanuit de vestigingen van Chateau d’Ax

Zoals u mogelijk hebt vernomen, vindt in sommige vestigingen van ItalDax op bepaalde dagen een (uit)verkoop plaats. Deze (uit)verkoop wordt georganiseerd vanuit een derde partij, niet zijnde de failliete boedel/curator. De (uit)verkoop vindt plaats buiten de boedel/curator om en hij heeft dan ook niets te maken met deze (uit)verkoop. De curator heeft geen verplichtingen ter zake de (uit)verkoop en goederen die daar worden gekocht. Voor vragen over de (uit)verkoop of goederen die u heeft gekocht tijdens de (uit)verkoop, dient u zich te richten tot het volgende e-mail adres: uitverkoopchateaudax@gmail.com.

Bestellingen die thans zijn uitgeleverd

Bestellingen zijn overgenomen door Chateau d’Ax België/Cemepro, die (een deel van) de bestellingen voor eigen rekening en risico uitlevert. Voor vragen over deze bestellingen dient u zich te wenden tot het navolgende e-mail adres: marlou@chateau-dax.be. Ook voor vragen over thans uitgeleverde bestellingen (na overleggen van de leveringsbon van Chateau d’Ax België) kunt u zich melden via dit laatste e-mail adres.

Aangeschafte showroommodellen

Voor vragen over bestellingen/aanbetalingen van showroommodellen in de winkel die niet zijn gedaan tijdens een (uit)verkoop geldt het volgende. Nu definitief bekend is dat reeds gekochte in de winkels aanwezige showroommodellen niet kunnen worden uitgeleverd, noch dat tot restitutie kan worden overgegaan en dat er ook geen andere oplossingen zijn voor deze orderportefeuille, kunnen alleen deze klanten zich op dit moment melden bij het CBW met een beroep op de aanbetalingsregeling. De curator is bij de CBW-erkend-procedure zelf verder niet betrokken en hij zal vragen hierover dan ook niet (kunnen) beantwoorden. Daarvoor verwijzen wij u naar de informatie op de CBW-erkend-site over faillissementen (https://www.cbw-erkend.nl/de-woonwinkel-is-failliet) of, als u daar het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, naar het emailadres van CBW-erkend: info@cbw-erkend.nl (of maak gebruik van het contactformulier op de site).

Ontbinding

Ten slotte merkt de curator op dat ontbinding van de overeenkomst ertoe leidt dat geen beroep meer kan worden gedaan op de CBW-garantie en dat een (eventuele) aanbetaling zal worden opgenomen op de lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren. Dit betekent dat u uw aanbetaling niet zal terugontvangen uit het faillissement, omdat op dit moment onvoldoende geld in de boedel aanwezig is om concurrente crediteuren enige uitkering te doen en dat ook niet de verwachting is dat dit zal veranderen. We geven de klanten in dat geval in overweging gebruik te maken van de CBW-garantie.

Bestelde maar nog niet geleverde meubelen niet zijnde een showroommodel

Voor de vraag of uw bestelling, niet zijnde een showroommodel, nog zal worden geleverd, kunt u zich wenden trot Chateau d’Ax België/Cemepro bij het volgend e-mail adres: marlou@chateau-dax.be, die de bestellingen ter hand hebben genomen. Momenteel levert Chateau d’Ax België/Cemepro deze bestellingen uit en worden klanten gebeld door de transporteur RMT voor het maken van een afspraak zodra de betreffende bestelling bij RMT in Nederland is aangekomen.

Garantie

Indien u een certificaat heeft voor een ‘All-in house’-garantie kunt u zich ter zake hiervan melden bij http://melding.allinhouse.nl. All-in house is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur – 17:00 uur. Telefoonnummer: +31(0)553575411.

Heeft u geen certificaat maar wel een ‘All-in house’-garantie besteld en betaald, alsmede een leveringsbon op naam van Chateau d’ Ax België/Cemepro dan kunt u zich met die vraag wenden tot Cemepro via marlou@chateau-dax.be.

Heeft u geen certificaat met een All-in house garantie en een leveringsbon op naam van Chateau d’Ax en onderaan vermeld bankrekeningnummer t.n.v. ItalDax B.V. dan moeten wij u helaas mededelen dat voor het oplossen van serviceklachten op door het failliete bedrijf geleverde goederen helaas geen regeling is. Voor eventuele fabrieks-productgarantie kunt u zich met uw vraag wenden tot marlou@chateau-dax.be.