Algemeen: crediteuren

Wanneer Recoup een faillissement behandelt, heeft u als crediteur in faillissement de mogelijkheid om uw vordering(en) online in te dienen. U kunt dat doen door op www.crediteurenlijst.nl uw gegevens in te voeren. Hierna ontvangt u een bevestiging van uw ingediende vordering. Met deze bevestiging kunt u de BTW over de openstaande facturen bij de Belastingdienst terugvragen.
Faillissementsverslagen kunt u inzien in het Centraal Insolventieregister dat u kunt raadplegen op www.rechtspraak.nl