Litigation

De advocaten van Recoup procederen regelmatig over insolventie gerelateerde zaken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening en regresproblematiek. Tevens procederen zij tegen fraudeurs en ‘facilitators’ van fraude. Deze procedures zijn gericht op financiële compensatie en (doen) opleggen van een beroeps- en bestuursverbod.